Jak na lásku

V rámci projektu “JAK NA LÁSKU” jsme volně zpracovali  3 povídky na motivy Boccaciova Dekameronu. Odehrávají se ve Florencii, Padově a Miláně.
Premiéra: 4. června 2017, sál ZUŠ Libčice

Obsazení

 

Povídka z Florencie
 • MARCO: Marek Coufal
 • JULIA: Julie Menšík Čákiová
 • GIOVANNI: Jan Menšík
 • LEONORA: Lenka Coufalová
 • VYPRAVĚČ: Kateřina Kapounová

 

Povídka z Padovy
 • PAOLO, vdovec, obchodník: Pavel Tahal
 • PAOLA, jeho dcera: Pavlína Šeblová
 • ROBERTO, malíř: Roman Šebl
 • FILIPPO, bratr Roberta: Vladimír Marek
 • SERENA, vdova: Jana Tahalová
 • VYPRAVĚČ: Kateřina Kapounová

 

Povídka z Milána
 • ALESSIO, koňský handlíř: Vladimír Čmelík
 • SILVIA, jeho žena: Jana Kejmarová
 • MASSIMO, přítel Alessia / VALERIA: Roman Šebl
 • MAURIZIO, hostinský: Marek Coufal
 • TRHAN , vykradač hrobek: Pavel Tahal
 • ROSALIA: Radka Peřinová
 • CINZANA, uchichtaná žínka: Jana Tahalová
 • VYPRAVĚČ: Kateřina Kapounová

 

 • režie: Kateřina Kapounová
 • nápověda: LOĎ
 • kostýmy: Kateřina Kapounová
 • scéna a kulisy: LOĎ
 • zvuk: LOĎ
 • světla: LOĎ
 • hudba: LOĎ

 

Odehraná představení

 • premiéra – 4. 6. 2017, sál ZUŠ Libčice
 • 11. 6. 2017, sál ZUŠ Libčice
 • 20. 10. 2017, Chaloupky
 • 22. 10. 2017, sál ZUŠ Libčice
 • 9. 12. 2017, sál ZUŠ Libčice

 

 

“Kdykoli, velepůvabné paní (i ctihodní páni), pomyslím na to, jak jste již od přírody soucitní, seznávám, že toto dílo bude mít podle vašeho soudu vážný a chmurný začátek, neboť nese ve svém čele bolestnou vzpomínku na nedávné umírání morem, rozesmutňující každého, kdo je viděl či jinak se s ním seznámil.

Nechci však, aby vás to odstrašilo od dalšího čtení a abyste se domnívali, že budete muset během četby neustále míjet nářky a slzy.

Nechť tento hrozný začátek není pro vás ničím jiným, než je pro poutníky drsné a strmé skalisko, za nímž leží překrásná a líbezná rovina, jež se zdá poutníkům tím půvabnější, čím obtížnější bylo vylézt na ono skalisko a sestoupit z něho. A jako po největší veselosti přichází smutek, tak hoře končí veselím chodícím mu v patách.

Po těchto krátkých nepříjemnostech přijde velmi brzy příjemnost a zábava, kterou jsem vám předtím slíbil a kterou byste možná po takovémto začátku ani nečekali, kdybych Vám o ní byl napřed neřekl.”

Když Giovanni Boccaccio, „otec literatury, “ jak jej v Itálii nazývají, psal tento úvod ke své knize, netušil, že se stane jeho nejslavnějším dílem.

Sto příběhů, které si v Dekameronu (vznikl mezi roky 1348 až 1353) vypráví společnost sedmi urozených dam a tří mladých mužů na odlehlém zámečku u Florencie, kam tito lidé uprchli před morem, oběhlo celý svět.

Příběhy, které vznikly na pozadí tragické morové epidemie, byly plné kritiky soudobých mravů – hlouposti, chamtivosti, přetvářky, hamižnosti, prostopášnosti, nevěry, nevázanosti, zkrátka všech lidských hříchů a neřestí.

Přesto však byly oslavou lásky k životu, nabádající k tomu, aby se lidé i ve chmurných chvílích dokázali bavit, pít a žertovat. Přinášely rozptýlení a zábavu.

Od té doby žil Dekameron po celá staletí svým vlastním životem, oslavován i zatracován, parafrázován a napodobován.

Stal se inspirací i pro nás.

 

Poděkování

I tentokrát patří naše vřelé díky vedení a pracovníkům ZUŠ Libčice
za vstřícnost a poskytnutí azylu pro zkoušky i naše představení.

 

Plakáty k představení